Mezinárodní marketing (online)

Bližší specifikace sylabu na vyžádání u studijního oddělení