Autorské a známkové právo (online)

Autorské a známkové právo (online)

Bližší specifikace sylabu na vyžádání u studijního oddělení