Daňové aspekty nadnárodních transakcí

Cílem tohoto modulu je seznámit se s principy daňové politiky a podobami její praktické aplikace v různých národních ekonomikách s důrazem na specifika zdanění transakcí přesahujících hranice jednotlivých států či jejich ekonomicko politických uskupení a vytvořit si přehled o potenciálních daňových benefitech či nevýhodách, jež jsou s nadnárodními aktivitami spojeny.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotace

Transakce, jež překračují hranice států či jejich uskupení jsou z daňového hlediska komplikované díky střetu minimálně dvou národních daňových systému, často doplněné o bilaterální mezinárodní smlouvy a obvykle také judikáty a směrnice EU či OECD.

Literatura

  • NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. ASPI, Praha. 2008. ISBN 978-80-7357-386-7
  • SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. ASPI, Praha. 2008. 978-80-7357-354-6