Bankovnictví

Seznámit se se základy řízení komerčních bank. Získané zkušenosti najdou uplatnění na středních a vyšších manažerských stupních v bankách. Cílem je rozumět ekonomice řízení bank a mechanizmům řízení banky, řídit bankovní rozvahu, náklady a výnosy, sestavit marketingový plán banky, zhodnotit kvalitu bankovních služeb a řídit bankovní rizika.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Anotace modulu

Seznámit se s mechanizmy řízení komerční banky se specifickým zaměřením jednak na řízení bankovních aktiv a pasiv, ale současně i na bankovní marketing zaměřeného na dosažení optimálního hospodářského výsledku. Významnou roli v řízení banky hraje řízení rizik.

Pochopení zákonitostí ekonomiky komerční banky usnadní jednání s bankami,
na základě znalostí jejich postupů.

Doporučená literatura

  • Dvořák, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Vyd. 1., Praha: Linde, 1999. 475 s. ISBN 80-7201-141-3.
  • HEFFERNAN, Shelagh A. Modern banking. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. xix, 716 s. ISBN 0-470-09500-8.
  • Payne, A. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 247 s. Bibliografie, ISBN 80-7169-276.
  • Verwilst, H. The future of retail banking in Europe: the fortis view, The Joint office of the World Savings Banks Institute, Brussels 2001, 15 s. Perspectives; 40.
  • The handbook of news analytics in finance. Edited by Gautam Mitra – Leela Mitra. 1st ed. Chichester: Wiley, 2011. xxvi, 358. ISBN 9780470666791.
  • Internetové stránky bank, ČNB, ECB a dalších bankovních a finančních institucí.