Daňové aspekty nadnárodních transakcí

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s principy daňové teorie a politiky a zejména podobami její praktické aplikace v podmínkách ČR v nezbytném kontextu EU a umožnit posluchačům vytvořit si přehled o stávajícím právním rámci daňového systému ČR v podmínkách relativně nekontinuálního vývoje.

Garant a lektor studijního modulu

Anotace

Daňová politiky vychází z daňové teorie, nicméně při praktické aplikaci je vystavena politickým deformacím a postupující globalizaci, kdy je nutné respektovat daňovou konkurenci mezi státy na jedné straně a na straně druhé sílící tlak EU na daňovou harmonizaci. Daňová politiky vychází z daňové teorie, nicméně při praktické aplikaci je vystavena politickým deformacím a postupující globalizaci, kdy je nutné respektovat daňovou konkurenci mezi státy na jedné straně a na straně druhé sílící tlak EU na daňovou harmonizaci.

Sylabus

1. daňový systém ČR

 • právní rámec
 • základní daňová terminologie
 • třídění daní

2. vliv daní

 • na ochotu pracovat
 • na investice

3. daňové metody

 • metoda daňových klínů
 • treaty shopping

Literatura

 • Kubátová, Daňová teorie – Úvod do problematiky. ASPI, Praha. ISBN 80-7357-092-0
 • Šulcová-Seidlová, M. Kukalová, G. Moravec, L. Daňová soustava. ČZU, Praha. ISBN: 978-80-213-2451-0
 • Hajkova D.; Nicoletti G.; Vartia L.; Yoo, K.Y. Taxation, Business Environment and FDI Location in OECD Countries: OECD Economics Department Working Papers No. 502, OECD Publishing, ECO/WKP(2006)30-
 • Kubátová, K. Daňová teorie a politika. Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-574-8
 • Široký, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací. C.H.Beck. Praha. ISBN 978-80-7400-005-8
 • Svátková, S. Spotřební a ekologické daně v České republice. Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-443-7
 • Fučík, I. a kol. Daňové aspekty podnikání v koncernu. ASPI, Praha. ISBN 978-80-7357-323-2
 • David, Petr. Teorie daňové incidence s praktickou aplikací. CERM, Brno. ISBN 978-80-7204-522-8