Manažerské účetnictví

Cílem tohoto modulu je vymezit obsah manažerského účetnictví sloužícího k internímu rozhodování, vysvětlit význam výkonového a odpovědnostního účetnictví pro řízení nákladů a zisku a zajistit kvalitní podklady pro efektivní controlling ve společnosti.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Jitka Pánková

Anotace

Moderní manažerské účetnictví představuje komplexní systém informací a ukazatelů charakterizujících činnosti společností ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě. Rozdílný přístup externích a interních uživatelů k účetním informacím a odlišnost systému kritérií hodnocení podnikatelského procesu, který používají, vedou ve svém důsledku k odlišnostem účetních informací finančního a manažerského účetnictví.

Sylabus

1. manažerské účetnictví

 • hlavní cíle
 • rozlišení nákladů

2. kalkulace výkonů

 • definice
 • alokační fáze

3. systém plánování

 • finanční plán
 • krátkodobé rozpočty
 • lineární a variantní přepočtený rozpočet

Literatura

 • KRÁL, Bohumil, a kolektiv, Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-217-8.
 • MIKOVCOVÁ, Hana, Controlling v praxi, Plzeň, ISBN 978-80-7380-049-9.
 • FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, ISBN 978-80-7357-299-0.
 • ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-199-7.
 • LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, ISBN 978-80–247-4133-8.
 • PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy – Manažerské účetnictví v praxi. Praha: Grada, ISBN 978-80–247-3024-0.
 • FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování. GRADA, ISBN 978-80-247-3985-4
 • FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Reporting, GRADA, ISBN 978-80-247-2759-2
 • MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. GRADA, ISBN 978-80-247-2432-4