Nástroje pro organizaci cestovního ruchu

Základním cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s nástroji a postupy využívanými v organizaci cestovního ruchu. Vedle představení samotných nástrojů bude pozornost věnována aktuálním trendům ve vývoji těchto nástrojů jak z pohledu leteckých společností, hotelových řetězců, tak i cestovních kanceláří a jejich koncových zákazníků.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Jan Barták, Ing. Jakub Vacek

Anotace

Modul zaměřený na nástroje pro organizaci cestovního ruchu se zabývá globálními distribučními systémy. Nejprve jsou posluchači seznámeni se systémem Amadeus GDS a jejím globálním distribučním systémem. Dále je pozornost zaměřena směrem k technologickým produktům GDS Amadeus a jejich využití.  V závěru modulu je zmíněn Amadeus Symphony, online rezervační nástroj, a jeho funkce.

Sylabus

1. Pozice a význam GDS v cestovním ruchu

 • globální distribuční systémy (GDS)

2. Amadeus GDS z pohledu informační technologie

 • systém Amadeus

3. Technologické produkty GDS Amadeus

 • Amadeus Selling Platform
 • Amadeus Offers
 • Amadeus Tours Suite
 • Bistro Portal
 • Amadeus SMS
 • Modul Amadeus FlightStats
 • Amadeus Ticket Changer

4. Amadeus Symphony – online booking engine

 • počátky nástroje Amadeus Symphony
 • využití nástroje cestovními agenturami a autoticketing
 • platforma Amadeus Symphony a funkce

Literatura

 • ZELENKA, J.: Cestovní ruch- komunikační technologie, Gaudeamus, ISBN 978-80-7041-514-6
 • Buhalis, D.: eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Pearson (Financial Times/Prentice Hall), London, ISBN 0582357403
 • Information and Communication Technologies in Tourism 2009 Wolfram Höpken, Wien : Springer-Verlag GmbH
 • From chaos to collaboration How transformative technologies will herald a new era in travel , Henley Centre Headlight vision company http://new.amadeusblog.com/wp-content/uploads/2012/01/From_chaos_to_collaboration.pdf
 • http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b0cc1c67-7400-4d79-b743-f603b532217b
 • http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=a6987f86-87b5-4087-8783-f4ea5bf68146
 • GOELDNER, Ch. a kol.: Cestovní ruch – Principy, příklady, trendy. Bizbooks
 • HAMARNEH, I.: Mezinárodní cestovní ruch, Univerzita J. A. Komenského Praha
 • INDROVÁ, J.: Cestovní ruch, VŠE Praha
 • LOCHMANNOVÁ, A.: Cestovní ruch. Computer Media
 • MMR: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020. Dostupné na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1)
 • RUDA, A., Cestovní ruch ve vztahu k udržitelnému rozvoji. In: Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno
 • PALÁTKOVÁ, M.: Mezinárodní cestovní ruch. Grada