Efektivní sebeřízení a time management

Efektivní sebeřízení a time management

Cílem tohoto modulu je seznámit se s filozofií a nástroji time managementu 4. generace a metodikou sebeřízení v čase.

Garant a lektor studijního modulu

MUDr. Michal Čilík, Ph.D.

Anotace

Time management je souhrn poznatků o plánování a uspořádání času. V oblasti time managementu lze rozlišit tzv. 4 generace přístupu k času, které postupně vznikly.

Sylabus

1. 4 generace přístupu k času

 • generace
 • generace
 • generace
 • generace

2. Time management 4.generace

 • sebeřízení a ostření pily
 • hlavní nástroje 4. generace time managementu
 • časový snímek dne

3. Coveyho 7 návyků vůdčích osobností

 • výčet návyků a jejich význam

Literatura

 • Covey, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha
 • Pacovský, P.: Člověk a čas, Grada
 • Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management, Computer Press Praha
 • Covey, S. R.: 8. návyk, Management Press, Praha
 • Covey, S. R.: To nejdůležitější na první místo, Management Press, Praha
 • Covey, S. R.: Merrill, A. R.; Merrill, R. R.: Krok za krokem, Votobia, Praha
 • Knoblauch, J., Wöltje, H.: Jak lépe plánovat a řídit svůj čas, Grada Praha
 • Pacovský, P.: Velká kniha o uspořádání času, IDG Praha