Myself Management

Myself Management

Cílem tohoto modulu je vysvětlit důležitost poznání vlastních silných stránek, aby účastníci uměli posílit svou sebeúctu, sebedůvěru a sebevědomí. Tento základ ovlivňuje naše chování a postoj k druhým, stojí za naším úspěchem či neúspěchem. Sebeúcta, sebedůvěra a sebevědomí se schopností zdravé sebereflexe jsou předpokladem pro komunikaci, spolupráci, vedení a řízení lidí. Nejprve se však zaměříme na řízení a vedení „sama sebe“. Zaměříme se na postoj k času, které činnosti vedou ke skutečným výsledkům, co je v životě každého z nás důležité a co není, a jak to rozlišit. Osvětlíme si, co je ve skutečnosti wellbeing, a jaké faktory mají vliv na naši životní spokojenost. Cílem je tedy poznat, že v mottu „dělat správné věci ve správný čas“ je obsažen klíč ke spokojenosti a efektivitě.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Štěpánka F. Uličná, Ph.D.

Bližší specifikace sylabu na vyžádání u studijního oddělení