Autorské a známkové právo

Autorské a známkové právo

Bližší specifikace sylabu na vyžádání u studijního oddělení.