Projektový controlling

Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou projektového controllingu, s možnostmi sledování a vyhodnocování stavu projektu, se způsoby vykazování stavu realizace projektu v rámci kontroly realizace projektu, modul obsahuje stručný přehled nástrojů a technik kontroly průběhu projektu.

Lektor studijního modulu

Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotace

Modul je rozdělen do hlavních kapitol. Nejprve je probírána kontrola realizace projektu, především kontroly plnění termínů, kvality, úkolů a zdrojů. Druhá kapitola se zabývá vyhodnocením stavu projektu se zaměřením na různé používané metody včetně predikce dalšího vývoje. Závěrem jsou studenti informováni o nástrojích kontroly průběhu projektu a o možnostech sledování několika projektů současně včetně praktických příkladů.

Sylabus

1. Kontrola realizace projektu

 • realizace projektu
 • způsoby vykazování stavu realizace projektu
 • kontrola plnění termínů
 • kontrola úkolů
 • kontrola zdrojů a nákladů
 • kontrola kvality

2. Vyhodnocení stavu projektu

 • metoda procentního plnění
 • metoda SSD
 • milníková metoda
 • problémy vyhodnocení stavu projektu
 • predikce dalšího vývoje projektu
 • vyhodnocení odchylek a příprava rozhodnutí
 • provedení řídících zásahů

3. Nástroje kontroly průběhu projektu

 • zprávy (reporting)
 • kontrolní schůzky

4. Sledování několika projektů současně

 • podstata sledování projektů současně
 • příklady sledování

Literatura

 • DOLEŽAL, J; MÁCHAL, P; LACKO, B. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press, 305 s.
 • HEPTONSTALL, J. Project management. Praha: Národní vzdělávací fond. 276 s.
 • HYNDRÁK, K. Project 98, 2000, 2002 : praktické příklady. Praha: Grada. 215 s. ISBN 8024703661
 • KERZNER, H. Project Management: Case Studies. 3rd edition. New Jersey: Wiley. 681 p. ISBN 0470278714
 • NEMEC V. Projektový management. Praha: Grada Publishing. 184 p. ISBN 80-247-0392-0
 • NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer. Praha: Grada. 255 p. ISBN 9788024725444
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press. 215 p. ISBN 9788025117590
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Computer Press. ISBN 80-247-1501-5
 • ČSN ISO 10006. Systém managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti. Švýcarsko: Český normalizační institut, Říjen. 46 p.
 • IPMA Competence Baseline. The Netherlands: International Project Management Association, June. 200 p. Available from WWW: < www.ipma.ch/Documents/ICB_V._3.0.pdf >. ISSN 0-9553213-0-1
 • Tools for Development: A handbook for those engaged in development activity. UK: Department for International Development, March. 66 p. Available from WWW: < www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf >
 • Managing Successful Projects with PRINCE2. London: The Stationery Office. 327 p. Available from WWW: < www.tsoshop.co.uk >. ISSN 9780113310593