Úvod do Real Estate

Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou trhu nemovitostí a postupy podnikání v této oblasti. Prezentovat klíčové právní a ekonomické požadavky týkající se podnikání s nemovitostmi. Objasnit základní principy fungování trhu nemovitostí, specifikovat hlavní aktéry trhu nemovitostí a popsat jejich podnikatelskou činnost, ukázat příležitosti podnikání na trhu nemovitostí a analyzovat rizika s tímto spojená.

Garant a lektor studijního modulu

Mgr. Vladimír Syruček

Anotace

Modul zaměřený na úvod do real estate se zabývá trhem nemovitostí a základními pojmy s ním spojenými. Nejprve jsou posluchači poučeni o subjektech pohybujících se na trhu nemovitostí. Dále je pozornost zaměřena směrem ke stavebnictví a sektorovému členění nemovitostí.  V závěru modulu jsou zmíněny formy vlastnictví nemovitostí, jejich ceny včetně vývoje cen nemovitostí a investice do nemovitostí.

Sylabus

1. Trh nemovitostí

 • podstata trhu nemovitostí

2. Základní pojmy

 • objasnění základní pojmů

3. Subjekty na trhu nemovitostí

 • subjekty pohybující se na trhu nemovitostí

4. Stavebnictví

 • podstata stavebnictví
 • stavební trh a trh stavebních hmot

5. Sektorové rozdělení nemovitostí

 • rezidenční a komerční nemovitosti, pozemky, developerské projekty

6. Stavebně technické členění nemovitých věcí

 • stavebně-technická hlediska dělení nemovitých věcí

7. Formy vlastnictví nemovitostí

 • osobní vlastnictví, družstevní vlastnictví a spoluvlastnictví celého domu

8. Ceny nemovitostí

 • ceny nemovitostí a jejich vývoj
 • základní pojmy

9. Investice do nemovitosti

 • podstata investicí do nemovitosti

Literatura

 • TEMROVÁ, P.  Realitní kuchařka. Pavla Temrová. ISBN 978-80-260-5163-3
 • McElroy, K.  ABC investování do realit, Pragma, ISBN: 978-80-7349-105-5