Závěrečná práce Řízení lidských zdrojů

Poslední modul studia v závěrečném bloku je vyhrazen pouze pro vypracování závěrečné práce pod vedením lektora.

Odevzdání a obhájení závěrečné práce je jednou ze základních podmínek úspěšného završení studia. Závěrečná práce je odborným textem, v němž student prokazuje hlubší znalost dané problematiky a schopnost analyzovat získané poznatky. Závěrečná práce má minimální rozsah 40 normostran.