Protokol v práci manažera a podnikatelská etika

Cílem tohoto modulu je uvědomit si zásady leadershipu a emocí, které jsou potřeba pro dobré pochopení této tématiky.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Yvona Charouzdová

Anotace

V dnešním světě businessu máme zajímavé množství lidí ve vedoucích rolích. Je ovšem otázka, jak se jim daří úspěšně vést týmy lidí. V poslední době v praxi vidím, že máme stále velké množství direktivních šéfů, kteří leadership pod kůží nemají, natož emoční schopnosti pro tuto disciplínu. Chtějí vlastně toto všechno mít? V řadě firem ani není pro tento typ emočního vedení lidí vstřícná firemní kultura. Jsem ale optimistka a věřím, že se situace brzy změní.

Sylabus

1. Emoční leadership

 • směry
 • rovnice kvocientů
 • vlastnosti emoční leadera

2. Praktické styly vedení v praxi

 • teorie velkých osobností
 • teorie osobnostních rysů
 • kontingenční teorie
 • teorie rolí
 • další teorie

3. Předpoklady dobrého leadera

 • vize
 • integrita, oddanost
 • pokora, skromnost

4. Generace ve firmě

 • poválečná generace
 • generace X, Y a Z
 • generace alfa

Literatura

 • Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi – Jo Owen – Grada Publishing, a.s.
 • Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše – Stephen M.R. Covey – Management Press
 • Emoční inteligence – proč může být eoční inteligence důležitější než IQ – Daniel Goleman – Columbus
 • Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali – Jiří Plamínek – Grada
 • Leadership – Učte se od velkých vůdců – John Adair, Computer Press – jedna z nejlepších publikací v této oblasti
 • Psychologie vůdcovství – Josef Lukas, Josef Smolík, CPRESS
 • Tři pilíře úspěšného manažera – Jo Owen – Grada
 • Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti? – John C. Maxwell
 • Jak získat psychickou odolnost – Graham Jones, Adrian Moorthouse, Grada