“Rovnováha na poli krize” s Mgr. Tiborem A. Brečkou, MBA, LL.M., 16. 9. 2020

Jsme rádi, že jsme měli tu možnost zprostředkovat Vám setkání se zajímavou osobností nejen v rámci výuky, ale i mimo ni. Tentokrát jsme tématicky nešli s inspirací daleko. Rovnováha na poli krize s členem nejen České psychoterapeutické společnosti nabídla pohled na současné dění okem odborníka.

Dne 16. 9. 2020 proběhla na Business Institutu další z mnoha přednášek, která se tentokráte dotkla dění okolo Covid-19. Ani závažnost tématu a jistá omezení, která pro podobné akce, a vlastně jakékoli společenské dění v současné době platí, nezlomila uvolněnou, přátelskou atmosféru podvečerních hodin s Tiborem Brečkou.

Krizový intervent, psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, American Psychological Association a mimořádný člen Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska je nejen člověk s několika tituly, ale i člověk s příjemným nadhledem na věc a zajímavými názory. Z přednáškové místnosti byly slyšet krom smíchu a slov přednášejícího také hlasy diskutujících posluchačů přednášky, což je pro nás dobré znamení.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se zase příště.