Nestavíme jen byty, vytváříme lidem skutečné domovy, říká Jan Řežáb

Ing. Jan Řežáb je již třináctým rokem majitelem a do roku 2013 byl také ředitelem developerské skupiny JRD.

Ing. Jan Řežáb

Ing. Jan Řežáb je již třináctým rokem majitelem a do roku 2013 byl také ředitelem developerské skupiny JRD. Tato skupina se hned po svém založení stala průkopníkem energeticky úsporného a environmentálně šetrného bydlení.

Jste zakladatelem a majitelem developerské společnosti JRD. Kdy a jak jste se k podnikání v oblasti nemovitostí dostal?

„Stály za tím dva spouštěcí impulsy. Jedním z nich bylo, že jsem přemýšlel o vlastním bydlení a bylo obtížné sehnat takové, které by vyhovovalo mým požadavkům. Jsem založením ekolog, a tak jsem hledal bydlení energeticky úsporné, které kolem roku 2000 nebylo na českém trhu téměř v nabídce. Prvním spouštěcím impulsem tedy bylo zařídit si vlastní bydlení. Druhý impuls byla v podstatě moje profese. Již od vysoké školy jsem tíhnul k developerství. Mé myšlenky, které nyní prosazuji v oblasti výstavby nízkoenergetického bydlení, nebyli mí bývalí zaměstnavatelé ochotni akceptovat. Skloubil jsem tyto pohnutky tudíž dohromady a přirozeným vyústěním bylo založení společnosti JRD.“

Zmínil jste energeticky úsporné bydlení. Jaký je zájem o ekologické, pasivní bydlení v České republice? Je zájem rostoucí nebo dochází spíše ke stagnaci?

„Dá se to rozdělit na dvě oblasti. Jednou z nich jsou rodinné domy, kde je investor zároveň uživatelem, a tam zájem radikálně roste. Je přirozené, že když si stavím přímo pro sebe, přemýšlím o tom a snažím se výsledek ovlivnit. Pokud se tedy bavíme o rodinných domech, podíl nárůstu zájmu je poměrně velký. Nejsou to jen jednotky procent, ale výrazně více. A to i díky dotačnímu programu: Zelená úsporám. Ale co se bytů týče, nabídka je zde ovlivněna zejména aktivitou developerů. 80 % nových bytů se staví v Praze, takže se bavíme v podstatě jen o Praze. Zde je situace složitější. Klient, i kdyby poptával nízkoenergetického bydlení, stěží ovlivní nabídku. Trh je v tomto směru poměrně rigidní a nedokáže reagovat na změny tak rychle. A jelikož je zejména v dnešní době převis poptávky nad nabídkou, prodá se v uvozovkách všechno. Obecná nálada ve společnosti vzhledem k energeticky úspornému bydlení se zlepšuje, v praxi to jde ale pomaleji. Trochu posunutí tohoto trendu pomůže tlak nových norem, kdy od roku 2020 bude nutné stavět tzv. „nearly zero houses“.“

Zvýšila se poptávka po nízkoenergetickém bydlení za dobu, co podnikáte v oblasti nemovitostí?

„Všichni okolo mi říkali, že to, co v JRD děláme, budou za dva roky dělat všichni. Stále se to nestalo. My se snažíme o maximálně energeticky úsporné a environmentálně šetrné bydlení a v neposlední řadě o jeho celkovou kvalitu. Je pravdou, že se poptávka v posledních letech stále zvyšuje, nicméně se zhoršuje rozhodovací proces klientů. Nyní máme jednoduchý prostředek v podobě internetu a můžeme si jeho prostřednictvím hledat a zobrazovat byty. Když si například na některém z realitních webů zadáte do vyhledávače 2kk, 50 m2, Praha 10, naleznete nepřeberné množství bytů, většinou zobrazených od nejnižší ceny. A vy jen tak rychle nezjistíte, z čeho je byt postavený, jaké bude mít provozní náklady, jestli je dobře navržen… A když náš projekt vyjede až na třetí stránce, máme často smůlu. V JRD musíme proto velmi dobře marketovat a vysvětlovat naši nabídku klientům jinými způsoby. Naštěstí se ale poptávka začíná zvyšovat, je zde větší informovanost o energeticky úsporném a šetrném bydlení. Ale pořád to není hlavní rozhodovací prvek, podle kterého si klienti vybírají.“

V JRD se orientujete na výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Jaký je mezi nimi rozdíl?

„Nízkoenergetický byt je terminus technicus pro byt, který má spotřebu tepla na vytápění menší než 50 KWh/m2/rok. U pasivního bytu to musí být méně než 15 KWh/m2/rok a zároveň musí splňovat další kritéria. Pasivní byt musí být neprůvzdušný, musí mít nucené větrání s rekuperací tepla a další prvky. Pasivních bytových domů je v České republice dokončeno zatím pouze několik, jedná se už o obtížnější kategorii. Zatím většina z těchto domů je zrealizována námi (JRD).

Jaký byl váš první developerský projekt?

„První projekt původně cílil k uspokojení mých bytových potřeb. Připravoval jsem stavbu vily, kterou jsem následně rozdělil na tři byty. Původně jsem zde zamýšlel bydlet, ale nestalo se tak. V té době jsem už rozjížděl JRD a všechny tři byty byly prodány novým majitelům. Toto byl tedy první spouštěcí mechanismus.“

A jaký první významnější projekt?

„První významnější byl šestý projekt – v Praze 10 – Dolních Měcholupech, kde jsme postavili celkem 45 bytů. A to byl v té době největší nízkoenergetický dům v Čechách. Použili jsme tam mnoho nových technologií jako solární kolektory na ohřev teplé vody, fotovoltaické panely, nucené větrání s rekuperací tepla, trojskla v oknech, zajímavě řešený parter zahrady a mnoho dalších věcí, které v té době byly v bytových domech nevídané. Celý projekt byl dokončen v roce 2010.“

Jak se liší bytové domy JRD od běžných bytů, které prodávají jiné developerské společnosti?

„Spíše bych odpověděl, o co se snažíme. My v JRD stavíme takové byty, ve kterých bychom i sami chtěli žít. Stavíme je v maximálním souladu s přírodou tak, abychom umožnili klientům co nejkvalitnější život a zatěžovali co nejméně životní prostředí. Soustředíme se na kvalitu bydlení, z čehož vyplývají i další prvky, jako například stavební materiály, které používáme. Máme vlastní lesní školku, pěstujeme si zeleň, snažíme se o celkovou environmentální šetrnost.“

Jaké vy osobně spatřujete výhody v pasivním a nízkoenergetickém bydlení?

„Když se nastěhujete do pasivního bytu, bude se vám bydlet skvěle. Nepocítíte vlastně ani tak, co se změnilo, pokud nebudete zpátky v jiném prostředí. V klasických bytech, domech je horší vzduch a pouze větrání okny tomu nepomůže. Vydýchaný vzduch bývá nejhorší v noci, kdy si okno většinou neotevřete. Čerstvý, kvalitní, nevydýchaný vzduch – to je podle mě největší rozdíl pasivního bydlení oproti klasickým bytům. Další je také to, že nemáte nikde průvan ani chladné stěny. V pasivním, nízkoenergetickém bydlení máte celkový komfort vnitřního prostředí. Je to typ bydlení, které je třeba zažít.“

Zvažujete i výstavbu „zelených“ kancelářských budov? Nebo se stále budete držet bytových domů?

„V současné době znásobujeme objem, takže se nyní soustředíme, abychom tento velký rozvoj v bytové výstavbě zvládli. Mé osobní ambice jsou ale i v jiných oblastech. Dnes na to ovšem není úplně kapacita. Teď se věnujeme zejména tomu, aby JRD zvládla bez problémů přechod do větší kategorie firmy v této oblasti a udržela si všechny atributy a ideje, na kterých byla založena.“

Věnujete se v JRD i něčemu dalšímu, než výstavbě bytů a domů? Pracujete s energií i jinak?

„Obecně se v JRD snažíme o přesah do jiných oborů, které jsou environmentálně zaměřené. Cílíme na obnovitelné zdroje energie a v současné době vyvíjíme nové typy zpracování odpadu a využívání energie z jejich zpracování.“