Seminář s koučem a pedagogem Jiřím Lukou

Seminář s názvem "Vzdělání pro budoucnost" se koná 31. 5. 2018 v 17 hodin v prostorách Business Institutu.

Business Institut zve všechny studenty, absolventy a lektory na bezplatný seminář s názvem:

Vzdělání pro budoucnost

s Mgr. Jiřím Lukou, ředitelem ZŠ Open Gate a nositelem titulu Zlatý Ámos
Místo konání: Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10 – Vršovice
Datum konání: čtvrtek 31. 5. 2018
Čas: 17:00 – 19:00 hod.

Téma semináře

Společností v poslední době stále více hýbou otázky kolem školství a vzdělání, a to již od nejútlejšího věku. Zatím jsme v reformách došli k vítězství kvantity nad kvalitou, povinné docházce předškoláků, inkluzi či nástupu dvouletých dětí do mateřských škol. Jednotné přijímačky i státní maturity straší mnohé málem jako smrt, spory o důležitost a způsob výuky matematiky či cizích jazyků neberou konce. Na scénu se derou úvahy o návratu branné výchovy, pozemků a dílen do školní výuky. Reforma vysokého školství zamrzla a v podstatě se o ní nemluví. Zásadnější reforma vzdělávacího systému se na žádné z úrovní vzdělání příliš nedaří a do značné míry stojí i mimo zájem a hlavní proud uvažování českých politiků. Je ale taková komplexní a „ze shora“ připravená reforma vůbec realizovatelná? Je udržitelná a proveditelná v situaci, kdy čtyřleté volební cykly někdy šmahem mění vše a odhad jaký bude svět za deset, dvacet let si žádá notnou dávku troufalosti a spekulací? A stačí k jejímu spuštění pouhé navyšování finančních prostředků do oblasti vzdělávání? Nepředstavuje ideální cestu následování pozitivních příkladů, u kterých praxe a výsledky ukazují, že fungují a představují cestu k úspěchu?

Otázky semináře

  • Česká škola na rozcestí. Jak připravují naše školy své žáky a studenty na budoucí svět?
  • Znát a předvídat. Ale víme vůbec a můžeme uchopit, jaký svět bude za šest, deset nebo osmnáct let?
  • Technologie pomáhají, školu ale nenahradí. Co všechno mohou školy dělat, aby byly místem sdílení vzdělání a životních dovedností?
  • Začít u sebe. Co může udělat pro rozvoj vzdělanosti každý z nás?
Zamyslíme se i nad současným stavem vzdělávacího systému, nad možnostmi a vizemi jeho posunu. Podíváme se také na některé příklady dobré praxe. Při setkání si položíme i otázky, které mohou pomoci osobnímu rozvoji každého z nás.

Profil přednášejícího

Mgr. Jiří Luka je ředitelem základní školy Open Gate a zároveň nositelem titulu Zlatý Ámos – nejoblíbenější učitel ČR. Kromě práce pedagoga se Jiří Luka věnuje koučinku v oblasti práce i osobního života. Služby koučinku poskytuje široké škále lidí z různých oborů, s různými potřebami, nicméně vzhledem k dlouholetým zkušenostem ze školního prostředí nabízí specifickou podporu učitelům či celým týmům sboroven. V případě zájmu potvrďte, prosím, svou účast na emailovou adresu: pozvanka@businessinstitut.cz. Kapacita přednášky je omezena na 35 zájemců.