Slavnostní promoce – duben 2019

Slavnostní promoce se konala v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ul. v Praze.