Slavnostní promoce – leden 2014

Slavnostní promoce absolventů se konala v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici v Praze.