Efektivní sebeřizení a Time management

Efektivní sebeřizení a Time management

Cílem tohoto modulu je seznámit se s vývojem time managementu, filozofií time managementu 4. generace a nástroji a metodikou sebeřízení v čase.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Yvona Charouzdová

Anotace

Time management (TM) je souhrn poznatků o plánování a uspořádání času. V modulu se stručně věnujeme vývoji této oblasti, seznámíme se s hlavními pojmy (poslání, vize, hodnoty, cíle, priority, návyky…), představíme si hlavní nástroje TM, konkrétní metody a techniky plánování a uspořádání času, popíšeme si nejčastější zloděje času a ukážeme si, jak je eliminovat. Do souvislosti s time managementem řadíme pojmy self management či life management.

Sylabus

1. Základní pojmy

Time management –  souhrn poznatků o plánování a uspořádání času.

Self management – řízení sebe sama v čase, disciplína, vůle, sebe motivace, …

Life management – prohloubení, či nadstavba time managementu 4. generace, uspořádání vlastního života.

2. Vývoj time managementu

V oblasti time managementu lze rozlišit tzv. 4 generace přístupu k času, které postupně vznikaly (a o nichž mluví Covey). Jedna navazuje na druhou a vždy spíše tu předcházející rozvíjí, než popírá.

3. Sebepoznání, vedení a řízení – nástroje time managementu 4. generace

Hlavními nástroji 4. generace time managementu jsou sebepoznání, vedenířízení (sebe sama, svého týmu, oddělení atd. V ČASE). Pozor!!! Nejedná se o způsob práce s lidmi (styly vedení a řízení lidí) z pohledu personálního managementu.

 

Literatura

  • COVEY, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha 2016 (lze i starší vydání)
  • PACOVSKÝ, P. Člověk a čas: Time management IV. generace. 2. akt. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 260 s. ISBN 80-247-1701-8.
  • COVEY, S. R.: 8. návyk, Management Press, Praha 2015. ISBN 9788072611386.
  • HAJZLER, T.: Peníze, nebo život? Jak přestat vydělávat na život a začít žít v práci. Nakl. Peoplecomm Praha 2012
  • KNOBLAUCH, J.: Cíle v pracovním i osobním životě, Portál Praha 2013. ISBN 978-80-262-0346-9.
  • LUDWIG, P.: Konec prokrastinace, Jan Melvil Publishing Brno 2013. ISBN: 9788087270516.
  • PLAMÍNEK, J.: Sebepoznání, sebeřízení a stres, Praktický atlas sebezvládání, Grada Praha 2013. ISBN 978-80-247-4751-4.
  • STEIN, C., Tracy, B.: Najděte svůj bod rovnováhy. Jak si vyjasnit priority, zjednodušit si život a získat víc. Anag 2016