Studium DBA na Business Institutu očima absolventky

Šárka Fričová, MBA, DBA má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů, které proměnila ve svůj sen a již více než 10 let vede vlastní společnost a absolvovala studium DBA na Business Institutu.

Šárka Fričová, MBA, DBA má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů, které proměnila ve svůj sen a již více než 10 let vede vlastní společnost. Šárka je jednatelkou společnosti BeeMedia, s.r.o. a ředitelkou HR Summitu. Vystudovala na Business Institutu program DBA Management a leadership a my jsme jí položili pár otázek, ve kterých se podělila o své zkušenosti.

Co Vás vedlo ke studiu DBA?

Důvodů bylo hned několik – studium MBA jsem ukončila v roce 2006 a po 10ti letech od úspěšného ukončení tohoto studia jsem zvažovala, jaký typ studia by mne a mou firmu mohl posunout dál, a tak studium DBA bylo logickým vyústěním.

Proč jste si zvolila právě Business Institut?

Odborní pracovníci Business Institut si mne získali svým individuálním přístupem, flexibilitou a kvalitním lektorským týmem.

Jak hodnotíte formu a úroveň výuky, lektorský tým?

Nelze jinak než hodnotit jako kvalitní funkční formát výuky – kvalitní zkušení lektoři z praxe, snadná dostupnost studijních materiálů a kvalitní e-learningový systém.

Pomohlo Vám studium ve Vaší praxi?

Studium mi přineslo další manažerské znalosti a dovednosti,  jak správně vést lidi, ale i mnoho kontaktů mezi známými a úspěšnými osobnostmi, lepší přísun informací a více možností, jak úspěšně prorazit i na zahraniční trh.

V čem shledáváte největší přínos studia? Splnilo Vaše očekávání?

Ano, splnilo. Studium mi dalo srovnání a zpětnou vazbu. Přínos vidím především v prakticky zaměřených konzultacích na nové trendy řízení. Jedná se o účinnou sebereflexi metod, které pravidelně při své práci používám. Na studiu DBA rovněž oceňuji možnosti srovnání a zpětné vazby.

Bylo pro Vás náročné skloubit studium s osobním a pracovním životem?

S ohledem na to, že jsem si tento „rytmus“ vyzkoušela již v rámci studia MBA, bylo to o řazení priorit, sebedisciplíně a porozumění ze strany blízkých.

Doporučila byste studium na Business Institutu dalším zájemcům?

Ano, zcela jistě. Studium mne mile překvapilo jako celek – profesionální přístup jak ze strany lektorů, tak i studijního oddělení a zajímavé přednášky zahrnující praxi ze současnosti.