Řízení rizik

Cílem tohoto modulu je poukázat na skutečnost, že řízení (omezování) rizik je neodmyslitelnou součástí zodpovědného řízení každého manažera a vedoucího pracovníka v podniku. V modulu se seznámíte s identifikací a zabezpečováním rizik ve všech oblastech řízení a pochopíte úlohu manažera v oblasti řízení rizik.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Vladimír Volko

Anotace

Vedle definice základních pojmů „nebezpečí“, „riziko“, „ohrožení“ modul pojednává především o přístupech a metodách hodnocení rizik v nejdůležitějších oblastech řízení podniku. V každé oblasti řízení rizik se zaměřuje na úlohu manažerů, na identifikaci a zabezpečování možných rizik.

Sylabus

1. řízení rizik

 • pojetí rizika a jeho klasifikace
 • faktory rizika
 • dělení rizik

2. základní fáze managementu rizik

 • postup
 • identifikace faktorů rizika
 • diverzifikace

3. dělení rizika

 • tvorba společných podniků
 • transfer rizika
 • pojištění
 • termínované zajištění

Literatura

 • JOHNSON, S.: Kam se poděl můj Sýr?, PRAGMA, ISBN 80-7205-798-7
 • VYMĚTAL, Š.: Krizová komunikace a komunikace rizika, Grada Publishing, Praha, ISBN: 978-80-247-2510-9