Postavení podnikatele v současném právu ČR a EU

text modulu

test