Titul MBA

MBA (Master of Business Administration) je manažerský profesně vzdělávací program, který je zaměřen na prohloubení již dosažených znalostí a získání odborného vzdělání napříč různých oblastí managementu.

Co je to titul MBA

Titul MBA (zkratka  Master of Business Administration) představuje moderní formu vzdělávání manažerů, kteří chtějí znát aktuální trendy a dále se rozvíjet. Studium na Business Institutu je zaměřeno na praktické dovednosti, které lze aplikovat do každodenního osobního nebo firemního života. Zjistěte, co přineslo studium MBA, jejich absolventům.

Komu jsou programy MBA určeny

Studijní programy MBA jsou určeny pro všechny, kteří chtějí rozvíjet nejenom sebe, ale také korporace, ve kterých působí. Studium MBA je určeno především manažerům, majitelům firem, podnikatelům OSVČ, zdravotníkům, vedoucím zaměstnancům ve státní správě a všem, kteří chtějí zvýšit svoji profesní prestiž.

Jaké jsou podmínky přijetí

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni. Pokud však uchazeč disponuje dostatečnou manažerskou praxí (v rozsahu 5 let), kterou si chce dále prohloubit, lze udělit výjimku a přijmout zájemce i bez vysokoškolského vzdělání.

Výhody MBA oproti vysokoškolskému studiu

Rozdíl oproti klasickému vysokoškolskému studiu je v případě profesních vzdělávacích programů MBA značný. Studium takového programu je totiž zaměřeno na další rozšíření a prohloubení již nabytých znalostí nad rámec vysokoškolského studia a především se pak soustředí na jejich praktické uplatnění. Právě zaměření na praxi tvoří přidanou hodnotu studia MBA a zvyšuje kvalifikaci uchazečů i jejich hodnotu na trhu práce. Výuka je zajištěna řadou odborníků z praxe, kteří studentům předávají vlastní know-how nabyté  dlouholetými zkušenostmi v oboru, a navíc jsou ochotni s nimi také rozebrat manažerské problémy z jejich vlastní profesní praxe. Lektorská setkání jsou tak zaměřena na řešení nejrůznějších případových studií. Vedle toho získají studenti také mnoho cenných a v budoucnu využitelných profesních i osobních kontaktů.

Jaké programy lze studovat

Business Institut nabízí široký výběr programů MBA v kombinované nebo online formě. Kompletní nabídku naleznete zde.