Titul MBA

MBA (Master of Business Administration) je manažerský profesně vzdělávací program, který je zaměřen na prohloubení již dosažených znalostí a získání odborného vzdělání napříč různých oblastí managementu.

  Co je to titul MBA?


  Titul MBA (zkratka Master of Business Administration), psaný za jménem, má své kořeny v anglosaských zemích datované už v roce 1910. V České republice se první MBA program otevřel po roce 1990 i díky rozmachu manažerských pozic. Studium, a tedy i získaný titul MBA, spadá do tzv. postgraduálních studií. Studium je koncipováno tak, aby mělo maximální praktický přínos a získané poznatky byly aplikovatelné v praxi. Podstatou je rozvoj, doplnění již získaných znalostí a získání uceleného pohledu na problematiku daného oboru.

  Je MBA titul akademický?


  Titul MBA se řadí mezi tituly profesní s původem v zahraničí a nevztahuje se na ně tedy zákon o vysokých školách. Titul je udělován po absolvování profesně vzdělávacího programu, který není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

  Výhody MBA oproti vysokoškolskému studiu?


  Rozdíl oproti klasickému vysokoškolskému studiu je v případě profesních vzdělávacích programů MBA značný. Studium takového programu je totiž zaměřeno na další rozšíření a prohloubení již nabytých znalostí nad rámec vysokoškolského studia a především se pak soustředí na jejich praktické uplatnění. Právě zaměření na praxi tvoří přidanou hodnotu studia MBA a zvyšuje kvalifikaci uchazečů i jejich hodnotu na trhu práce. Výuka je zajištěna řadou odborníků z praxe, kteří studentům předávají vlastní know-how nabyté dlouholetými zkušenostmi v oboru, a navíc jsou ochotni s nimi také rozebrat manažerské problémy z jejich vlastní profesní praxe. Lektorská setkání jsou tak zaměřena na řešení nejrůznějších případových studií. Vedle toho získají studenti také mnoho cenných a v budoucnu využitelných profesních i osobních kontaktů.

  Komu jsou programy MBA určeny?


  Studijní programy MBA jsou určeny pro všechny, kteří chtějí rozvíjet nejenom sebe, ale také korporace, ve kterých působí. Studium MBA je určeno nejen manažerům, majitelům firem, podnikatelům OSVČ, zdravotníkům, vedoucím zaměstnancům ve státní správě, ale všem, kteří chtějí zvýšit profesní kvalifikaci a vytvořit si kvalitní předpoklad pro kariérní růst. Zjistěte, co přineslo studium MBA, jejich absolventům.

  Jak získat titul MBA?


  Prvním krokem k získání titulu na Business Institutu je podání přihlášky. V případě splnění podmínek pro přijetí  a vyřízení všech administrativních úkonů může být zahájeno studium. Po řádném absolvování studia a splnění všech náležitostí (postupové práce apod.) vypracovává student závěrečnou absolventskou práci, kterou následně obhájí před komisí. Úspěšnou obhajobou získává diplom a příslušný titul MBA. Na Business Institutu je možné volit mezi kombinovanou a 100% online formou studia.

  Jaká je cena titulu MBA?


  Cena titulu, studia MBA, se může velmi různit v závislosti na různých faktorech. Pryč jsou ale doby, kdy tento studijní program bylo možné studovat pouze v zahraničí za statisíce. Obvyklá cena na trhu se pohybuje v rozmezí 70-100 tisíc bez DPH. Je třeba ale vždy porovnávat, za co konkrétně platíte – rozsah lektorských setkání, kvalita studijních materiálů, zázemí školy, lektorský tým, studentská podpora a především kvalita předávaných informací. Ceník studia na Business Institutu naleznete zde.