Tomáš Raška: Základem úspěchu je nasazení a nezbytná složka štěstí

Tomáš Raška, MBA, LL.M. je zakladatelem a majoritním vlastníkem investiční a finanční skupiny NATLAND Group.

Poslední dva roky se NATLAND Group soustředí na finanční investice především v oblasti distressed assets. U klasických investic se Tomáš a jeho tým orientuje na rezidenční development a středně velké projekty v korporátní sféře. V oblasti investic a consultingu se Tomáš Raška pohybuje již od roku 2001. Je členem představenstva SME UNION – Unie malých a středních podniků a též členem dalších významných asociací, například International Fiscal Association.

Investiční a finanční skupina Natland se zaměřuje na investiční příležitosti na lokálním trhu. Své portfolio rozšiřuje o nemovitostní projekty a v posledních dvou letech jsou hlavním předmětem zájmu tzv. distressed assets, projekty s prvkem problému. „Sledujeme, zda existuje schopný tým a zda je projekt, ať už v existenčních problémech nebo ne, schopný po ozdravení růst, a to i na zahraničních trzích. Společnost vhodná k investici, respektive její produkt, musí mít vždy svého zákazníka,“ prozradil strategii výběru majoritní vlastník Natlandu a úspěšný podnikatel Tomáš Raška, MBA, LL.M.

Jste zakladatelem a majoritním vlastníkem úspěšné investiční skupiny Natland. Jak jste se k oblasti investic dostal? Cesta musela být určitě dlouhá a trnitá…

„K investicím jsem se dostal zhruba před patnácti lety skrze poradenství. Začínal jsem jako poradce se specializací na strukturování transakcí a M&A oblast. Radil jsem vlastníkům firem s jejich prodejem, zejména v IT sektoru. Někdy se však tito lidé dostali do stavu, kdy do důchodu měli ještě daleko a chtěli investovat utržené zdroje do nových projektů. Mandát se tedy obrátil i na to, abychom vyhledávali nové investice a příležitosti. A není neobvyklé, když někomu radíte, do čeho investovat, co je dobré a výhodné, když na důkaz toho, že dané příležitosti věříte, alespoň minoritně zainvestujete taky. A tak se zrodily mé investorské začátky. Svá ‚feečka‘ získaná z poradenské činnosti jsem spolu se svými klienty začal investovat do různých transakcí, samozřejmě do minoritních pozic. Po letech se tento ‚side efekt‘ poradenské činnosti stal výhradní aktivitou mé činnosti. Poradenský byznys pod značkou Apogeo jsem prodal managementu, který jsem si mezitím vybudoval, a začal jsem se orientovat čistě na vlastní investice.“

V Natlandu se zaměřujete pouze na investice v České republice, nebo i na investice v zahraničí?

„V Natlandu jsme si vyzkoušeli i investice v zahraničí. Bylo to především o tom, že se nám vydařily investice na lokálním trhu. Když se vám daří doma, tak máte pocit, proč by to nešlo i v zahraničí? Zkoušeli jsme investice na Ukrajině, investovali jsme společně s vietnamským státním operátorem do společného ‚joint venture‘, investovali jsme ve Španělsku… Ale spolu s příklonem ke středně velkým investicím se zaměřujeme čistě na lokální trh v České republice a na Slovensku, kde příští rok otevřeme stálé lokální zastoupení.“

Podle jakého klíče vybíráte projekty, do kterých investujete?

„Vyvíjí se to určitě v čase, jelikož naše zaměření i ambice se jednoduše mění. Jak jsem již říkal, investovat jsem začal díky poradenství. Čistě od investic do minoritních, pasivních pozic jsme se postupně dostali ke středně velkým projektům. A poslední dva roky se v portfoliu více zaměřujeme na tzv. distressed assets, tzv. na projekty s prvkem‚ problému‘ – ať už ve struktuře akcionářů, ve struktuře byznysu jako takového, problémy ve financování a podobně.“

Co pro vás hraje důležitou roli?

„V principu na takovýchto firmách vždy sledujeme, zda v nich existuje schopný tým. Tedy tým, který má, i přes různé problémy dané firmy, kompetenci a nasazení. A nepochybně je zásadní i to, zda má daná firma produkt, který je schopen být konkurenční stávající nabídce na trhu, nebo je alespoň produkt ve finální fázi vývoje, kde je jeho potenciál patrný. Aby se dalo bavit o investici, musí mít produkt svého zákazníka, nebo být schopen si ho najít. Jsme schopni výrazně pomoci, byť má v době našich ‚námluv‘ daná společnost problémy s financováním, krátkodobé problémy s poptávkou, spory na akcionářské úrovni apod. Produkt či služba ale existovat musí, to my přinést neumíme.“

Investujete i do nemovitostních projektů. Co vás na nich láká?

„Nemovitostní projekty se u nás v drtivé míře týkají sektoru rezidenčního developmentu, od kterého očekáváme adekvátní ziskovost a diverzifikaci našich investic. Distressed assets jsou rizikové investice, takže investice do nemovitostních projektů nám i diverzifikují naše portfolio.“

Podpořili jste také vznik divadelní hry Midsummer. Co vás k tomu vedlo? Podporujete i jiné kulturní projekty? Na jaký investiční projekt jste nejvíce hrdý?

„To je velmi těžká otázka – jsem spíše hrdý na tým, se kterým se mi daří skupinu rozvíjet, na jeho nasazení i v ne-businessových aktivitách. Ale pokud bych měl vybrat projekty, které považuji za zajímavé milníky v naší historii, pak bych jistě vybral projekt investic do obnovitelných zdrojů energie (Energy 21) a to zejména proto, že jsme začínali z fáze skutečného start-upu, úplně počáteční fáze záměru, a povedlo se v relativně krátké době postavit vertikálně integrovanou skupinu, která v době našeho exitu dosahovala na pomyslnou druhou příčku z pohledu instalovaného výkonu v České republice.“

Jsou i další projekty, které byste chtěl vyzdvihnout?

Neřadím projekty, respektive nehodnotím jejich „úspěch“ jen a pouze podle dosažené návratnosti investice, to je nutné si říct. Touto optikou bych tedy jistě vyzdvihl i společný projekt s vietnamským státním telefonním operátorem. Jednalo se o první JV s komerčním subjektem na evropském trhu. Za zmínku stojí i záchrana fotbalové ikony – SK Slavie Praha, což byl rychlý „distressed assets“ projekt.

Život ale není jen o práci. Co rád děláte ve volném čase?

Ve svém volném čase určitě rád spím (smích). Velmi rád sportuji (kick box, běh, silniční cyklistika) a čtu.

Co byste poradil podnikatelům v oblasti investic a financí? V čem je podle vás ukryto tajemství úspěchu? Je vůbec nějaké?

Rád bych ho poznal sám (smích). Myslím si, že jde o kombinaci nasazení, zájmu o věc a nezbytné složky štěstí. Žádný univerzální recept podle mého přesvědčení neexistuje. Úspěšní jsou podle mě ti, kteří jsou pro úplnění svého cíle připraveni hodně obětovat. Svůj volný čas, své jistoty. A pokud k tomu mají ten pověstný kousek štěstí… bez toho to, obávám se, úplně nejde.

Takže jde podle vás ideálně o syntézu štěstí, nasazení a odhodlání?

Určitě. Jsou to velmi podstatné složky toho, čemu říkáte ‚tajemství úspěchu‘. Nasazení pomůže i v tom, že například rychle přijdeme na to, že se jedná třeba o slepou cestu a je třeba se o kus vrátit a vyrazit znovu.

Doporučil byste se nebát neúspěchu a nenechat se odradit?

Úspěch je relativní, záleží na tom, jak jej hodnotíte a čemu dáváte v životě jakou váhu. Nasazení, vytrvalost, tvrdá práce vede k cíli. Ten je důležitý si určit už na samém počátku – a poměřovat ho neustále k realitě. Já za úspěch považuji i to, být schopný včas si přiznat, že jsem se vydal ‚slepou uličkou‘. Je třeba se s tím poprat a jít dál, neúspěch nás toho mnoho naučí… Není to zrovna etalon úspěchu, jak jej známe z médií a filmů, ale je to reálná součást businessového světa všude kolem nás. A schopnost prokázat svou kompetenci a schopnost při řešení krizové situace je pro mě na předních příčkách pomyslného žebříčku manažerských předností.