Tomáš Stӧhr na téma: „Shop Floor Management jako efektivní nástroj řízení“

Ing. Tomáš Stӧhr je od roku 2013 jednatelem společnosti ESCARE, která se intenzivně zabývá filozofií Lean Healthcare a implementací metod průmyslového inženýrství nejen do zdravotnictví.

Tomáš Stöhr v minulosti působil jako manažer projektového týmu ve společnosti API, kde se svým týmem realizoval desítky projektů z oblasti průmyslového inženýrství. V průmyslu pracoval ve společnosti Linet, kde se pět let intenzivně věnoval implementaci a realizaci metod průmyslového inženýrství a od roku 2008 řídil útvary výroby, logistiky, technologie a plánování. Štíhlé výrobě se ale prakticky věnoval již ve společnosti DURA Automotive CZ, kde její principy zaváděl na pozici Průmyslový inženýr a později jako Process Leadership manažer. Znalosti v oboru získal studiem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě managementu a ekonomiky. Absolvoval také kurzy REFA, školení Basic MOST, WITNESS a mnohé další.

V prvé řadě bych Vám ráda jménem Business Institutu poděkovala, že jste si udělal čas a přijal naše pozvání. Jste v současné době hodně pracovně vytížený?

Ano, práce máme mnoho. S oživením ekonomiky začala rapidně stoupat poptávka po našich službách.

Působíte jako jednatel společnosti ESCARE, která se orientuje na průmyslové inženýrství. Mohl byste ve stručnosti osvětlit, čím se Vaše firma zabývá?

Průmyslové inženýrství je interdisciplinární obor, který se primárně zaměřuje na zvyšování produktivity práce. K tomu využívá jak metod tradičních oborů matematiky, fyziky, statistiky, chemie apod., tak také průmyslových metod vycházejících z Toyota production systému, Lean filosofie, Six sigma, TOC a jiných. V rámci toho nabízíme poradenství, rozvoj zaměstnanců a vzdělávání. Zužitkováváme především naše dlouholeté zkušenosti, napojení na akademickou sféru a silné zázemí stabilních zakládajících firem.

Poskytujete i vzdělávací a školicí semináře. Jaký je o ně v dnešní době zájem?

Zájem je, ale protože je tato oblast velmi konkurenční, musíme o zákazníky bojovat. Snažíme se odlišit vývojem interaktivních her, praktickým zaměřením témat a vysokou úrovní lektorů.

Kdo jsou Vaši zákazníci?

Naši zákazníci jsou všichni, kdo mají potřebu zlepšovat své procesy, inovovat své výrobky nebo řeší nějaký provozní problém. Naši zákazníci jsou z různých odvětví od automotive, elektrotechniky, zpracovatelského průmyslu, až po těžké strojírenství.

Vaše přednáška se věnuje tématu tzv. „shop floor managementu“. O co ve stručnosti jde?

Porozumět moderním přístupům řízení výroby, které jsou založené na práci s reálnými daty v reálném čase. Toto řízení vhodně kombinuje metody vizuálního managementu, týmové práce, time managementu a rychlého řešení problémů do efektivní formy řízení operativních procesů firmy.

Jaký je rozdíl mezi fungováním firmy, která využívá principu „shop floor managementu“, a jiného způsobu řízení?

V uvědomování a připouštění si myšlenky, že řízení je proces, který lze popsat, strukturovat a systematicky uchopit.

Jaký je podle Vás „recept“ na úspěch? Co byste poradil studentům a absolventům Business Institutu, aby byli v pracovní sféře úspěšní?

Zlepšování, inovace a řešení problémů. V rámci Shop floor managementu říkáme, že jsme obklopeni problémy, které je třeba řešit. Myslím si, že je důležité si to uvědomit a začít.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů do budoucna.