Zveme Vás na 6. ročník HR SUMMIT, který proběhne 16. 5. 2023

6. ročník HR SUMMITU bude zásadní a provede nás nezbytnou důležitostí moderních HR trendů. I tentokrát bude summit čerpat ze spektakulárních témat, které přitahují pozornost všech profesionálů.

Letošní HR Summit bude o posouvání hranic a vnímání role HR a hlavně o tom, jakou přidanou hodnotu aktuálně přináší.

Důraz na lidský přístup je i nadále stežejní, jak nám ukázalo období krize a také nám posunulo do popředí témata jako např. sounáležitost zaměstnanců se společností v níž pracuje, efektivní soužití zaměstnanců a informačních technologií v týmech.

V rámci 6. ročníku HR Summit se budeme mimo jiné věnovat těmto tématům:

 • Strategické řízení lidí a organizační rozvoj
 • Budování firemní značky zaměstnavatele
 • Trendům v oblasti náboru a diagnostickým metodám
 • Trendům v oblasti řízení pracovního výkonu, odměňování a personifikovaným zaměstnaneckým výhodám
 • Rozvoji a vzdělávání zaměstnanců
 • Programům pro studenty a absolventy škol
 • Flexibilitě a diversitě
 • Řízení a motivaci zaměstnanců
 • Digitalizaci, automatizaci a umělé inteligenci
 • Aktuálním pracovně – právním tématům
 • Hybridnímu způsobu práce

Více o místě konání, programu, mluvčích a možnosti zakoupení vstupenek naleznete na stránkách HR SUMMITU.

Naši studenti naleznou informace o uplatnění slevy ve výši 20% ve studentské sekci.

Těšíme se na všechny zájemce!

A jak to vypadalo na loňském ročníku?