Online seminář: „Jak do dubu“ s Hankou Ondruškovou, 4. 5. 2021

Úterní pozdní odpoledne jsme se věnovali spolu s Hankou Ondruškovou tématu komunikace mezi jednotlivými typy osobností. Jak spolu vůbec může mluvit cholerik s flegmatikem? Může. A my už víme jak.

Energická a usměvavá lektorka komunikace Hanka Ondrušková hostovala 4. května od 18:00 na Business Institutu s online přednáškou „Jak do dubu„, která byla zaměřená na typologii osobnosti. Dozvědět jste se mohli, co jednotlivé osobnostní typy považují v komunikaci za důležité, jak potřebují dostávat zadané úkoly, jak nakládají s fakty, a kolik jich vlastně potřebují k rozhodování.

Velmi vtipně prezentované životní i pracovní situace mohou být posluchačům přínosem v každodenním životě. Pokud jste měli možnost účastnit se, doufáme, že se vám přednáška líbila.

Budeme se těšit na příště.