U nás se výuka nezastavila, přešli jsme na online

Na uzavření škol Business Institut obratem zareagoval a nabídl studentům absolvovat nejbližší lektorská setkání online. Jelikož Business Institut nabízí vedle kombinované formy studia také online programy, nebyl tento přechod nikterak složitý. Využíváme virtuální učebny pro zajištění interakce a hladkého průběhu studia.

Ve dnech 16.-20.3. probíhaly obhajoby závěrečných prací prostřednictvím online platformy. Řada studentů tuto možnost ocenila, jinak by museli na svoji obhajobu čekat poměrně dlouhou dobu.

Snažíme se studentům zajistit maximální komfort studia a zatím se nám to daří!