Proč si zvolit právě Business Institut

Titul MBA patří ke standardům úspěšných manažerů. Při studiu se naučíte efektivně propojit teorii s praxí a řešit náročné manažerské úkoly. Přemýšlíte, kde začít studovat? Existuje mnoho důvodů, proč si vybrat Business Institut. Přesvědčte se sami.

Výběr školy pro studium MBA není v dnešní době nikterak jednoduchý. Institucí bojujích o studenty různými prostředky je mnoho. Pokud hledáte kvalitní vzdělání a Vaším cílem je získat nové vědomosti, rozšířit si obzory a učit se od těch nejlepších ve svém oboru, pak se Vám výběr podstatně zúží. Některé školy Vám nabídnou hodně drahé samostudium, některé Vám nabídnou online studium (které je ve skutečnosti “offline”), jiné Vás lákají na prázdné fráze, ale vždy je nutné se podívat na konkrétní fakta, která je vhodné si ověřit. Proto prosím nepodceňujte výběr školy a zkuste si zjistit co nejvíce informací, než se rozhodnete.

Co Vám Business Institut nabízí:

Ke vzdělávání přistupujeme jinak


Business Institut se řadí mezi největší MBA školy v České republice díky kvalitě vzdělávání a svému přístupu, který oceňují nejen naši absolventi a studenti. Ke vzdělávání přistupujeme jinak než ostatní školy, neboť předané znalosti, zkušenosti, inspirace a vzájemné partnerství jsou naší prioritou. Student nezíská pouze teoretické znalosti a nutné penzum, které garantuje smlouva o studiu, tak jako tomu bohužel často bývá u jiných škol. Studentům přednášejí ti nejlepší ze svých oborů, kteří mají za cíl předávat přidanou hodnotu v podobě praktických informací. Business Institut nad rámec běžné výuky pořádá setkání se zajímavými osobnostmi, odborné blokové moduly, coffee breaky s vybranými hosty, business networkingová setkání a slavnostní promoce k ukončení studia. Náš úspěch je měřen úspěchem našich absolventů.

Více informací zde

Akreditace a členství


Business Institut je členem Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), jež představuje nejprestižnější americkou asociací zaměřenou na zvyšování kvality škol a vzdělávacích programů. Současně je Business Institut akreditován předními akreditačními orgány International Association for Distance Learning (IADL) a European Association for Business Studies (EABS), jež dohlížejí na kvalitu vzdělávacích programů a samotné instituce. Business Institut plní přísná akreditační kritéria obou těchto organizací. Business Institut také disponuje českou akreditací udělenou Ministerstvem vnitra České republiky.

Více informací zde

Moderní forma výuky


Lektoři aplikují teorii přímo do praxe. Nemusíte se tak učit prázdné definice, ale problematiku si osvojujete na reálných příkladech a case studies. Výuka jednotlivých profesně vzdělávacích programů MBA probíhá v českém jazyce, a to kombinovanou formou. Jde o spojení distanční formy e-learningu a lektorských setkání, která se realizují formou interaktivních workshopů čtyřikrát za semestr. Lektorská setkání probíhají v sídle Business Institutu v Praze, jsou nepovinná, nicméně účast doporučujeme, neboť zde studenti mohou získat cenné zkušenosti, které v běžné literatuře nenajdete.

Více informací zde

Flexibilní a individuální přístup


Zakládáme si na kvalitě studia. Naším cílem je, aby studium představovalo přidanou hodnotu a student získal ze studia maximum. Kapacita každého programu je proto omezena, aby byl prostor pro vzájemnou interakci mezi lektorem a studentem. Forma studia je flexibilní a vychází vstříc časovým možnostem každého studenta. Naši studenti také mohou za každý modul využít individuální konzultace s lektorem nad rámec běžné výuky.

Více informací zde

Špičkový tým lektorů


Výuku zajišťují ti nejlepší ve svých oborech, kteří se s Vámi podělí o své mnohaleté praktické zkušenosti.  Je vždy lepší, pokud se učíte z chyb zkušených, než se učit z chyb vlastních. Na výběr lektorů klademe velký důraz, neboť kvalita vzdělávací instituce se odvíjí od kvality lektorského týmu. V současnosti spolupracuje Business Institut s více než 150 lektory z různých profesních oblastí.

Více informací zde

Uplatnění absolvent


Úspěšným zakončením studia MBA zvyšujete svoji cenu na trhu práce a otevírají se Vám tak nové možnosti k dalšímu rozvoji. Business Institut spolupracuje také s personálními agenturami a head-huntery, díky kterým jsme schopni absolventům pomoci získat lukrativnější pracovní pozice. Po úspěšném ukončení studia vazba se školou nekončí. Naši absolventi jsou v rámci Alumni klubu zváni na řadu přednášek a vzdělávacích bloků, které pro ně pravidelně připravujeme.

Více informací zde

Lektorská setkání z jiných programů


Každý student může nad rámec svého studia navštěvovat i lektorská setkání z jiných programů. Studenti tak mají možnost získat aktuální a velmi cenné informace i z jiného oboru, než který si zvolili. Naši studenti tak nemusejí utrácet za drahé semináře a školení, pokud mají zájem se zdokonalovat v dalších oblastech.

Více informací zde

Setkání se zajímavými osobnostmi


Studenti Business Institutu mohou zdarma navštěvovat blokové moduly, coffee breaky a přednášky vedené zajímavými osobnostmi (success stories). Mezi vzdělávací akce tohoto typu se například řadí: Kouzlo manažerské rétoriky – Jan Přeučil, Stres a stresové selhání – MUDr. Jan Cimický, CSc., Organizace práce a hodnocení kvality ve zdravotnických zařízeních – prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Naše firemní dvojitá DNA – Ing. Zbyněk Frolík, Gastronomie a marketing aneb Jak (ne)přilákat hosta – Roman Vaněk, Postřehy Dědka z cesty životem – Dalibor Dědek a mnoho dalších.

Studijní materiály a literatura


Ve studentské sekci naleznou studenti studijní materiály a poklady pro studium. Business Institut současně poskytuje studentům přístup do online knihovny čítající více než 1 milion nejen českých, ale i zahraničních titulů, vědeckých článků a publikací. Krom toho provozuje Business Institut i služby vlastní knihovny, která čítá více než 1000 odborných titulů z různých profesních oblastí. Veškerou literaturu rozesíláme po celé České republice Kromě toho mohou naši studenti využívat speciálních slev na nákup literatury u vybraných nakladatelství, jako jsou například společnosti Grada a další. nihovna Business Institutu funguje na základě rezervací, které je nutno provést zasláním e-mailu na adresu knihovna@businessinstitut.cz. Knihovní referentka pak studenta informuje o dostupnosti vybraného titulu a dohodne se s ním na osobním vyzvednutí, případně zaslání knihy na dobírku.

Více informací zde

Moderní e-learningový systém


Našim studentům nabízíme moderní e-learningové studijní prostředí jako další podporu ke studiu. Od začátku studia je pro každého studenta zřízena studentská sekce, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu, harmonogram studia a další podklady. Tento systém také slouží jako usnadnění pro komunikaci s lektory a studijním oddělením.

Více informací zde