Online seminář „Personální řízení – jak prosadit nepříjemná rozhodnutí“, 21. 5. 2024

V úterý 21. 5. 2024. proběhl online seminář „Personální řízení – jak prosadit nepříjemná rozhodnutí.“ s lektorem PhDr. Vojtěchem Bednářem, který se uskutečnil přes platformu Zoom.

LEKTOR


PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuje se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuje s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhá jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky. Pracuje transparentně, pozitivně, s důrazem na odbornost, na přátelskou a přístupnou komunikaci. Je přesvědčen, že „měkké“ dovednosti a problémy je vyžadující lze řešit tak „tvrdě“ jak je to jen možné, přitom vstřícně a srozumitelně. Věří tomu, že naprostá většina lidí se chce domluvit, jen s tím potřebují pomoci. Je autor řady knih a článků.

CO SE ÚČASNÍCI DOZVĚDĚLI?


Každý manažer, vedoucí pracovník a šéf čelí pravidelně situaci, kdy musí vysvětlit, a prosadit pro zaměstnance či partnery nepříjemné rozhodnutí. Jak zajistit, aby mu lidé rozuměli? Aby ho pochopili a aby ho přijali? Co dělat, pokud se postaví na odpor?

Hlavní témata:

  • Jak sdělit lidem nepříjemné rozhodnutí a ujistit se, že mu porozuměli?
  • Co udělat, aby lidé začali přijaté rozhodnutí vykonávat a chovat se podle něj?
  • Co udělat, když se lidé proti našemu rozhodnutí postaví? Když je budou kritizovat, napadat, když se dle něho nezačnou chovat?
  • Co dělat, když narazíme na ignoraci, švejkování nebo na snahu naše rozhodnutí rozmělnit a říct, že „nic nejde“?

CO NÁM PO SEMINÁŘI NAPSALI?


„Seminář byl TOP, TOP, TOP! Jste prostě skvělí a děkuji za možnost se zúčastnit. Velká pochvala za výběr tématu, lektora, prvotřídní kvalitu obsahu, srozumitelnost, profesionalitu přednesu přednášejícího a pozitivní energii, která byla po celou dobu semináře navýsost přítomna, opravdu super. Ještě jednou děkuji.“

Antonín, K.

Těšíme se na Vás opět příště!