Naše soutěž: Studium MBA, BBA, DBA nebo LLM zdarma

Pro zájemce o kvalitní vzdělání jsme připravili soutěž Studium MBA, BBA nebo LLM zdarma. Všichni uchazeči o studium, kteří do 23.10.2018 podají řádnou přihlášku ke studiu programu MBA, budou zařazeni do losování o hlavní výhru - studium vybraného programu MBA, BBA nebo LLM zdarma. Vyhrát může každý řádně přijatý uchazeč ke studiu v kombinované i 100% online formě.

Kdo může vyhrát

  • Fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, řádně přihlášená a přijatá ke studiu programu MBA, BBA nebo LLM, která má zároveň uzavřenu smlouvu o studiu s provozovatelem soutěže, vyslovila souhlas s pravidly soutěže a zároveň se osobně zúčastní slavnostního losování výherce soutěže v sídle provozovatele soutěže.
  • Přihláška ke studiu musí být podána v termínu od 3.8.2018 do 23.10.2018 včetně.
  • Účastník soutěže musí mít uhrazenu min. 1/3 ceny studia (školného). V případě výhry mu bude částka vrácena.
  • Podmínky účasti v soutěži a zisku výhry upravují Pravidla spotřebitelské soutěže ze dne 3.8.2018, vydané společností Business Institut EDU a.s.

Kdy a kde proběhne losování

  • kdy: 24.10.2018 od 17 do 19 hod.
  • kde: v kongresových prostorách Hotelu Amarilis, Štěpánská 613/18, Praha 1

Losování proběhne za osobní účasti všech potenciálních výherců.

Poskytnutí výhry

  • Výhru může získat a využít pouze fyzická osoba řádně přihlášená a přijatá ke studiu programu MBA ve studijním cyklu Podzim 2018.
  • Výhru může využít pouze vylosovaný účastník osobně. Výhru nelze převádět na třetí osoby.

Provozovatel a organizátor soutěže

  • Provozovatelem a organizátorem soutěže je: Business Institut EDU a.s.

Pravidla soutěže