Slavnostní zahájení studia – Březen 2019

Dne 26.3.2019 jsme na Business Institutu zahájili další cyklus studia manažerských programů.

Business Institut zahájil v pořadí již 26. cyklus studia manažerských programů. Tentokrát jsme se spolu s nadšenými studenty setkali v hotelu Amarilis, kde na ně mimo jiné čekalo vedení, zástupkyně studijního oddělení, množství novinek a v neposlední řadě i vynikající občerstvení.

Studium zahájila dlouholetá lektorka Business Institutu Jana Adámková svou přímluvou, přivítáním a krátkými informacemi o průběhu studia. Letošní novinkou byla kompletně nová studentská sekce, která je na velmi vysoké úrovni a splňuje požadavky moderní doby. Studenti například mohou prostřednictvím sekce odesílat seminární práce, čímž šetří nejen životní prostředí, ale i svůj čas a finanční prostředky. Na závěr studentům poděkovala Jana Adámková za důvěru při výběru vzdělávací instituce a vyjádřila podporu při jejich dalším profesionálním rozvoji.

Po krátké občerstvovací pauze si studenti vyslechli z úst skvělé lektorky, Soni Španielové, seminář o psaní postupových prací, které jsou významnou součástí studia.

Po skončení semináře měli možnost studenti klást otázky i zástupkyním studijního oddělení a tak si ujasnit poslední detaily svého manažerského studia.

Na názoru našich studentů nám záleží, a proto jsme si pro ně připravili krátký dotazník, samozřejmě anonymní. Odpovědi bereme velmi vážně a z každé kritiky se snažíme poučit a z chvály se samozřejmě těšíme.

Všem studentům děkujeme za důvěru a držíme palce ve studiu.