Zahájení 27. cyklu manažerského studia – Říjen 2019

Dne 22.10.2019 jsme na Business Institutu zahájili již v pořadí 27. cyklus manažerského studia v programech MBA, BBA, DBA a LLM. Všichni studenti byli srdečně pozváni do hotelu Amarilis v Praze, kde se konalo stavnostní zahájení.

Druhé zahájení letošního roku, cyklus Říjen 2019, se konalo v prostorách hotelu Amarilis, kam bylo pozváno přes 65 studentů.

Ke studentům promluvili zástupci Institutu, představili se naši lektoři a po krátké přestávce začal program.

Ten jsme rozdělili do 3 oblastí, kde každou oblast zastupoval na slovo vzatý odborník z řad našich lektorů.

Jako první se studentům představila Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D., která naladila všechny přítomné svými „ice-breakerovými“ aktivitami, což přispělo k lepšímu seznámení mezi novými spolužáky, k uvolnění atmosféry a ke správnému naladění. Sálem se ozýval smích, radost a nově vznikající přátelství se nedalo přehlédnout.

V uvolněné atmosféře pokračovala Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA, která vysvětlila jak psát postupové a závěrečné práce, jak používat naši studentskou sekci, jak pracovat s literárními zdroji a online knihovnou.

Studium teprve začalo, ale je důležité být motivován po celou dobu studia stejně, jako na začátku. O to se postaral vynikající Mgr. František Paikrt a my věříme, že s radami a poznatky, které studentům stihl předat, to půjde jedna radost.

Každé zahájení je něčím výjimečné a při sumarizaci si vždy uvědomíme, kam jsme se znovu posunuli. Po tomto posledním letošním zahájení můžeme říci, že i přes různé předpovědi, odhady a prognózy je o studium MBA stále obrovský zájem, o čemž svědčí i plná kapacita místnosti a obsazenost našich programů. Zajímavostí je, že MBA se dostává i za hranice a v tomto okamžiku nás poptávají i lidé ze zahraničí.

Všem studentům a lektorům děkujeme za nádherné slavnostní zahájení a přejeme mnoho úspěchů ve studiu.

Atmosféru zahájení si můžete připomenout ve fotogalerii.