Zahájení výuky – jarní cyklus 2023

První lektorská setkání mají naši studenti pomalu za sebou a my se těšíme, že se nám povedlo otevřít první letošní cyklus kombinované formy výuky v takovém krásném počtu.

Podívejte se na lektorské setkání programu MBA Řízení informačních technologií z 1. modulu Úvod do řízení IS/IT s panem Petrem Mačatem. Všem studentům přejeme hodně úspěchů a vzájemné obohacování při předávání praktických zkušeností nejenom ze strany lektora ale i sami mezi sebou. Našimi studenty jsou často majitelé, vrcholoví manažéři a ředitelé společností, kteří se nebojí přispět do interaktivní výuky svými zkušenostmi.

Další cyklus kombinované výuky plánujeme otevřít na podzim.