Networkingové setkání na Business Institutu

V rámci networkingového setkání si účastníci pohovořili o svých pracovních aktivitách, zkušenostech, oblastech svého podnikání a o mnohém dalším. Díky vzájemné interakci měli možnost prohloubit své pracovní vztahy a získat nové, zajímavé kontakty.