Bc. Olga Čeřovská, MBA

Manažerka v personální agentuře GASL CZ s.r.o.

Bc. Olga Čeřovská, MBA

Studium na Business Institutu bylo pro mne velmi přínosné. Obor Marketing a reklama jsem zvolila z důvodu potřeby zvýšení kvalifikace a rozšíření možností pro další kariérní růst. Velice pozitivně hodnotím, že znalosti získané v tomto oboru jsem byla schopná ihned prakticky využívat ve své profesní praxi. Přednášky byly kvalitně připravené a lektoři vždy ochotní poradit.