Eliška Nenádlová

Vedoucí personálního oddělení - Rhenus Logistics s.r.o.

Eliška Nenádlová

Oblast řízení lidských zdrojů je obor, který se neustále mění a přizpůsobuje aktuální situaci na trhu. V tomto odvětví je neustálé vzdělávání se a sledování trendů velmi potřebné. Jako HR manažerka mezinárodní korporace cítím potřebu neustále své vědomosti prohlubovat a zároveň je konfrontovat s poznatky z praxe svých kolegů. Studium MBA na Business Institutu mi přineslo mnoho poznatků, vědomostí, ale také posun v osobnostním rozvoji. Oceňuji kvalitní výběr přednášející, kteří vždy své přednášky v rámci možností přizpůsobili aktuálním potřebám. Teoretické části podkládali velmi užitečnými poznatky z praxe. Vyzdvihla bych také velmi příjemné prostředí a skvělý servis studijního oddělení. Studium na BI mohu s čistým svědomím doporučit.