Josef Zástava

Ředitel společnosti DOTERM SERVIS s. r. o.

Při studiu jsem byl velmi mile překvapen vysokou úrovní lektorů, a to jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Aplikace studijního oboru do praxe, v rámci lektorských setkání, byla vynikající a skutečně měla člověku co dát. Zároveň s tím si ze setkání každý odnášel i mnoho námětů na zlepšování, ať už v profesním životě, či v osobním životě. Studium pro mě bylo jednoznačně přínosem.