Martin Debnár

Výkonný ředitel a Ředitel kvality ve ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Martin Debnár

Najväčším prínosom bola možnosť študovať a naučiť sa rôzne oblasti v managemente a získať ucelený obraz o riadení v organizácii.