Stanislav Dlouhý

Když jsem zvažoval start svého studia v Business Institutu, jeden z mých prvních pohledů padl na personální zajištění programu. A protože jsem našel přednášející, kteří tvoří špičku v této profesi, neměl jsem již důvod váhat. Podle mě je tento program vhodný nejen pro zájemce o interní audit a pro interní auditory bez ohledu na míru zkušeností, ale také pro manažery všech úrovní.

Program je veden ve vlídném a přátelském ovzduší, kde nechybí místo pro případné sdílení zkušeností a rovněž je velký prostor věnován skutečně aktivní diskuzi. Postupové práce, které završují každý modul, se mi pak psaly opravdu samy. Sylaby, jako opora pro studium, jsou základním materiálem pro zvládnutí postupových prací a i přes to, že nejsou příliš objemné, postihují v kostce probíranou problematiku.
Souhrnem mohu říci, že program uvede interní auditory do hlubšího poznání jejich profese, zájemcům ze strany managementu pak pomůže v pochopení toho, co mohou interní auditoři svému vedení přinést a co po nich může a má požadovat. Pokud chcete znát pravý význam slova riziko a vědět, jak jej co nejlépe zkrotit, je tento program pro Vás ten pravý.