Doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.

Doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.

Absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, kandidát ekonomických věd v oboru ekonomika dopravy a spojů, docentská habilitace VŠE v Praze v oboru podniková ekonomika a management. Působí jako zástupce vedoucího katedry logistiky VŠE v Praze.

Dlouhodobým odborným zaměřením je ekonomická a provozně-technická problematika dopravy, resp. dopravní infrastruktury. Je autorem, event. spoluautorem monografií i dalších odborných knih a řady článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících. V rámci vědeckovýzkumné práce se orientuje na otázky dopravní infrastruktury. Poradensky, konzultačně a lektorsky spolupracuje jak s českými, tak i zahraničními firmami, event. agenturami.

Prostřednictvím skupinového členství katedry logistiky VŠE člen několika odborných organizací a vědeckých společností.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily