doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

V roce 2010 se stala Certifikovaným projektovým manažerem – IPMA level C. Profesně se zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik. Studium na vysoké škole ukončila v oboru Pozemní stavby, Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Navazující doktorské studium absolvovala na Fakultě stavební ČVUT studiem v oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví. V roce 2010 ukončila Habilitační řízení v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví.

V roce 2010 ukončila Habilitační řízení v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví.

V současné době pracuje jako akademická pracovnice VŠEM, kde se profesně zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik a své poznatky z odborné praxe využívá i jako lektorka Business Institutu kde se v MBA programu zaměřuje právě na projektové řízení a plánování.

Vlastní zkušenosti z akademického prostředí a odborné praxe uplatňuje v rámci projektu Mentor StartUp.

Je členkou vědeckých redakcí a autorkou množství odborných publikací.