Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.

Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.

Působí na katedře logistiky, Fakulty podnikohospodářská, VŠE Praha. Specializuje se na legislativu v oblasti dopravy a logistiky, dále na problematiku přepravy, zasilatelství a pošt.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily