Ing. Bohuslav Poduška, CIA

Ing. Bohuslav Poduška, CIA

V současné době působí v České spořitelně, a.s., na pozici ředitele úseku interního auditu. Pomáhal implementovat auditorskou profesi do podmínek ČR, a to nejprve za oblast externí auditorské profese, kde působil jako prezident Unie auditorů, která byla předchůdcem Komory auditorů ČR. Po založení komory v ní zastával pozici viceprezidenta. V rámci interní auditorské profese velmi aktivně působil a pomáhal založit Český institut interních auditorů, jehož byl několik let prezidentem. Je autorem řady článků publikovaných v časopisech Ekonom, Bankovnictví, Auditor a Interní audit. Autorsky se spolupodílel na přípravě učebnice "Bankovnictví za oblast řídícího a kontrolního systému". Přednáší doma i v zahraničí.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily