Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Působí na Univerzitě obrany v Brně. Kromě toho se věnuje certifikaci projektových manažerů a lektorské činnosti v oblasti projektového řízení. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků publikovaných ve vědeckých a odborných časopisech, jakož i odborných publikací v oblasti projektového řízení. V letech 2007 - 2009 byl členem výboru Společnosti pro projektové řízení, o. s. Od roku 2009 je víceprezidentem Společnosti pro projektové řízení, o. s. Od roku 2007 je výkonným manažer Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení, o. s.. Je držitelem certifikátu IPMA Level B, Certified Senior Project Manager.