Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Působí v rámci Ústavu správních a sociálních věd na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Zaměřuje se na management a ekonomiku zdravotnictví, standardy a systémové řízení jakosti. Je členem Komory daňových poradců ČR. V minulosti pracoval jako generální ředitel Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.