Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

V současné době je odbornou asistentkou na Katedře cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze, věnuje se přednáškové činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání odborníků i výzkumné a konzultační činnosti v oboru cestovní ruch. Členka prestižní mezinárodní organizace odborníků v oblasti cestovního ruchu AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism). Dlouhodobě se zabývá zvláště problematikou cestovního ruchu České republiky, trendy světového cestovního ruchu a metodikou odborného vzdělávání v oboru cestovní ruch. Podílí se na mezinárodních projektech zabývajících se modernizací vzdělávání odborníků v turismu v EU.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze vystudovala obor ekonomika služeb a cestovního ruchu (1985) a učitelství ekonomických předmětů (1988). Doktorské studium absolvovala na téže vysoké škole na Fakultě financí a účetnictví. Pracovala v kongresovém oddělení Československé vědeckotechnické společnosti, později na pozici vedoucí odboru pro spolupráci s regiony v České centrále cestovního ruchu.