Ing. Miloslav Slanina

Ing. Miloslav Slanina

Ing. Miloslav Slanina se po většinu své profesní kariéry věnuje problematice řízení IT oddělení ve středních a větších společnostech, především pak procesnímu řízení, projektovému řízení a řízení výkonnosti. Má praktické zkušenosti s řízením organizačních změn i každodenním provozem IT oddělení v různých specifických podmínkách jednotlivých firem. V devadesátých letech pracoval v různých manažerských pozicích u předního systémového integrátora společnosti APP/Ness, v následujícím desetiletí pak působil v Komerční bance v roli vedoucího IT projektové kanceláře a hlavního IT procesního architekta. Ve svých přednáškách se věnuje Cobitu, standardním manažerským postupům řízení IT, projektovému a procesnímu řízení.